ศูนย์พยาบาล


ในปัจจุบันหลายท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเวลาให้สามารถทำกิจกรรมหรืองานอื่นๆได้ทันท่วงทีจนในบางครั้งไม่มีเวลาสำหรับที่จะดูแลเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านได้อย่างเต็มที่ทำให้บางครั้งผู้สูงอายุหรือเด็กอาจจะรู้สึกเหงา แต่ศูนย์พยาบาลจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องการจะดูแลเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่

เนื่องจากศูนย์พยาบาลมีประสบการณ์ในการทำงานดูแลทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลโรคที่ผู้ป่วยสูงอายุเป็น ซึ่งหน้าที่ของศูนย์พยาบาลนั้นจะทำการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของอาหาร ทำการป้อนข้าวให้สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในเรื่องของความสะอาด อาบน้ำเช็ดตัว และเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุนั้นศูนย์พยาบาลจะดูแลเรื่องของยาที่ผู้ป่วยสูงอายุต้องรับประทาน การให้อาหารทางสายยาง การพ่นยา การกายภาพบำบัด ทางศูนย์พยาบาลจะทำการดูแลให้ทั้งหมด

นอกจากนี้ทางศูนย์พยาบาลรับดูแลเด็กโดยจะทำการสอนเรื่องความรู้และพัฒนาการให้กับเด็ก ดูแลเรื่องการนอน ชงนมและเรื่องความสะอาด ให้กับเด็ก นอกจากนี้ยังสามารถไปดูแลเด็กแรกเกิดหรือพี่เลี้ยงเด็กอ่อนส่งไปยังที่บ้านได้และทางศูนย์พยาบาลยังมีแม่บ้านและแม่ครัวที่สามารถไปประจำอยู่ที่บ้านของท่านได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ เนื่องจากทางศูนย์พยาบาลมีความชำนาญการในเรื่องของการดูแลและการบริการที่ดีและท่านสามารถเรียกทางศูนย์พยาบาลไปประจำที่บ้านได้ท่านจึงไม่ต้องกังวลว่าคนในครอบครัวของท่านจะอยู่ไกลจากสายตาท่านเอง