ศูนย์พยาบาลพิชญาเนอร์สเซอรี่

จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญาเนอร์สเซอรี่
เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2546

...ทะเบียนหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 0743546000297(เดิมเลขที่ 27354600029)
ทะเบียนหนังสือขึ้นทะเบียนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เลขที่ 74-0005417-1

เปิดให้บริการดังนี้

1. จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ พนักงานดูแลผู้ป่วยและดูแลคนชรา ไปอยู่ประจำตามบ้านและโรงพยาบาล
2. จัดส่งพี่เลี้ยงเด็กอ่อน(แรกคลอด) เด็กโต ไปอยู่ประจำตามบ้าน
3. จัดส่งแม่บ้านแม่ครัวไปอยู่ประจำตามบ้านและสถานที่ต่างๆ

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีคนบางกลุ่มที่หลอกลวงลูกค้าโดยอ้างตัวเป็นศูนย์ฯและทำให้ศูนย์ฯ
ที่มีอยู่จริงและบริการด้วยความบริสุทธิ์และเป็นธรรมได้รับผลกระทบและเสียหายจากการ
กระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ดังนั้นทางศูนย์พิชญาจึงให้หมายเลขทะเบียนหนังสือรับรอง
เพื่อเข้าไปตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ ของทางศูนย์ฯได้ โดยทางศูนย์ฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้
บริการรับใช้ท่าน โดยทางศูนย์ฯจะจัดพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานและได้รับการ
ฝึกฝน อบรมจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทาง ทางศูนย์ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานที่
ทางศูนย์ฯได้จัดส่งไปให้นั้นจะเป็นที่พึงพอใจจากท่านและหากพนักงานที่ทางศูนย์ฯจัดส่ง
ไปให้นั้นไม่เป็นที่พึงพอใจกับท่าน ทางศูนย์ฯยินดีน้อมรับคำติชมของท่านและดำเนินการ
แก้ไขให้โดยทันที โดยทางศูนย์ฯจะจัดหาพนักงานคนใหม่ไปเปลี่ยนให้ท่านโดยที่ท่าน
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่อย่างใด เพระทางศูนย์ฯเราเน้นการให้บริการในลักษณะที่ว่า

"ห่วงใยเสมือนดวงใจคุณ"