ดูแลผู้ป่วยสูงอาย
การดูแลผู้สูงอายุภายครอบครัวสำหรับบางท่านที่ต้องมีเวลาในการทำงานอย่างเร่งรีบและรัดตัวนั้นบางครั้งการดูแลก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากด้วยเหตุผล
หลายๆประการทั้งในเรื่องของเวลาที่ไม่ลงตัวหรืองานของท่านในบางครั้งต้องมีการเดินทางบ่อยๆทำให้ อ่านต่อ...

 

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
การกตัญญูรู้คุณบุพการีนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่ในยุคสมัยปัจจุบันที่บางครั้งลูกหลานไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ในบ้าน
นั้นอาจจะเป็นเรื่องยากที่ต้องมีคนมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุยสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากลูกหลานคนในครอบครัวมีอาชีพการงานที่ต้องไปทำเพื่อนำรายได้มา
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านจึงมีเหตุ อ่านต่อ...

 

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยทางเลือกสุดวิเศษสำหรับคนเจอวิกฤต 2 ด้าน !!
หากใครเคยได้ติดตามบริการของศูนย์ดูแลผู้ป่วยในสมัยนี้จะพบได้ว่ามีการทำงานที่หลากหลายและน่าสนใจทีเดียวครับ เพราะหากเป็นเมื่อก่อนเมื่อเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่คนในครอบครัวของเราเกิดอาการเจ็บป่วยขั้นรุนแรง ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วละก็ อ่านต่อ...

 

ศูนย์พยาบาล
ในปัจจุบันหลายท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเวลาให้สามารถทำกิจกรรมหรืองานอื่นๆได้ทันท่วงทีจนในบางครั้งไม่มีเวลาสำหรับที่จะดูแลเด็ก
ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านได้อย่างเต็มที่ทำให้บางครั้งผู้สูงอายุหรือเด็กอาจจะรู้สึกเหงา แต่ศูนย์พยาบาลจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อ่านต่อ...

 

ศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก
ในยุคสมัยปัจจุบันที่ต้องมีการแข่งขันกับเวลาทั้งในด้านการทำงานและด้านการดำรงชีวิต ที่มีเวลามาเป็นตัวกำหนดในเรื่องต่างๆ สำหรับพ่อแม่ที่ต้องไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและมีเด็กเล็กอยู่ในบ้านนั้นอาจจะกำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนในบ้านเนื่องจาก อ่านต่อ..