ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน


การกตัญญูรู้คุณบุพการีนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่ในยุคสมัยปัจจุบันที่บางครั้งลูกหลานไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ในบ้านนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากที่ต้องมีคนมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุยสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากลูกหลานคนในครอบครัวมีอาชีพการงานที่ต้องไปทำเพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านจึงมีเหตุจำเป็นที่ไม่บางครั้งไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้

แต่ปัญหานี้จะหายไปเมื่อในปัจจุบันมีสถาบันที่รับดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ทั้งสะดวกและไม่ต้องเป็นกังวลว่าผู้สูงอายุในครอบครัวของท่านจะไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนั้นทางสถาบันจะมีการดูแลในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องของอาหารการกินที่ผู้สูงอายุต้องรับประทานทุกวัน มีการจัดหาและการป้อนอาหารในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดูแลในเรื่องของความสะอาด อาจจะมีการพาไปอาบน้ำเช็ดตัว หรือเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หากผู้สูงอายุไม่สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำเองได้ จัดเตรียมยาที่ผู้สูงอายุต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งให้ตรงเวลาเพราะยาบางตัวต้องรับประทานให้ตรงเวลาตามที่ระบุมิฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้รับประทานได้ มีการพาผู้สูงอายุเดินออกกำลังกายเพื่อเป็นการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นต้น

การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนั้นท่านสามารถสบายใจได้ในเรื่องที่เป็นกังวลว่าจะไม่มีใครอยู่ดูแลผู้สูงอายุได้ในขณะที่ท่านไปทำงานประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อที่ท่านจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และนอกจากจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านยังช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เหงาเพราะมีเพื่อนก็คือผู้ดูแลเป็นผู้ที่คุยและช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้