ดูแลผู้ป่วยสูงอายุการดูแลผู้สูงอายุภายครอบครัวสำหรับบางท่านที่ต้องมีเวลาในการทำงานอย่างเร่งรีบและรัดตัวนั้นบางครั้งการดูแลก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากด้วยเหตุผลหลายๆประการทั้งในเรื่องของเวลาที่ไม่ลงตัวหรืองานของท่านในบางครั้งต้องมีการเดินทางบ่อยๆทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ยิ่งถ้าดูแลผู้ป่วยสูงอายุด้วยแล้วยิ่งเป็นไปได้ยากเพราะผู้ป่วยสูงอายุต้องมีการดูแลเป็นพิเศษและต้องมีความชำนาญในเรื่องของโรคที่ผู้สูงอายุเป็นแต่ยังมีสถาบันที่รับดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีความชำนาญในเรื่องต่างๆหรือโรคที่ผู้ป่วยสูงอายุเป็น

โดยการดูแลผู้ป่วยสูงอายุของสถาบันจะทำการดูแลในเรื่องอาหารที่ผู้ป่วยสูงอายุในการป้อนอาหารหรือป้อนอาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในเรื่องของการจัดยาตามแพทย์สั่ง การพ่นยา พ่นออกซิเจน ดูแลผู้ป่วยสูงอายุเรื่องของความสะอาดอาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า หรือเปลี่ยนผ้าอ้อมในกรณีที่ผู้ป่วยสูงอายุไม่สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำเองได้ ดูแลผู้ป่วยสูงอายุเรื่องของแผลกดทับที่เกิดจากผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นอัมพาต ทำการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในเรื่องของการกายภาพบำบัดฝึกกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต และดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เบาหวาน ความดัน โรคไต หรือผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม เป็นต้น โดยทางสถาบันดูแลผู้ป่วยสูงอายุจะมีประสบการณ์ความชำนาญ ต่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและมีความเข้าใจในโรคต่างๆที่ผู้ป่วยเป็นแล้วต้องดูแลอย่างไรจึงจะถูกวิธีและไม่ส่งผลต่ออาการของโรคที่เป็นอยู่ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยสูงอายุในครอบครัวท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี