แม่บ้านแม่ครัว

หน้าที่โดยสังเขปของแม่บ้าน-แม่ครัว

• ปัดกวาด เช็ด ถู ทำความสะอาดบ้าน
• ซัก-รีดเสื้อผ้า
• ล้างจาน หุงข้าว ทำอาหาร
• รดน้ำต้นไม้ เช็ดรถ
• ดูแลสัตว์เลี้ยง
• จ่ายตลาด
• และอื่นๆตามสมควร