พี่เลี้ยงเด็ก

หน้าที่โดยสังเขปของพี่เลี้ยงเด็ก

• อาบน้ำเด็ก ให้นม ป้อนอาหาร เอาเด็กเข้านอน
• ชงนมล้างขวดนม ซักเสื้อผ้าเด็ก ทำอาหารให้เด็ก
• ดูแลเสริมทักษะและการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
• ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การวัดไข้ การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (ในกรณีที่เด็กไม่สบาย)
• ทำความสะอาดบริเวณ ห้องและอุปกรณ์ต่างๆของเด็ก
• และอื่นๆตามสมควร