พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ

ทางศูนย์พิชญาฯให้บริการดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ ดังนี้

• ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้
• ผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยทางจิต
• ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้นที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคไต โรคกระดูก ไขข้อ
• ผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต ทำกายภาพบำบัดและที่มีแผลกดทับ
• ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน พ่นยา


หน้าที่โดยสังเขปของพนักงานดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ

• อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ
• จัดยา จัดอาหาร ป้อนอาหาร
• ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ (ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง)
• ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล
• ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงการพูดคุยสนทนา
• ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน-อุปกรณ์ของผู้ป่วย-ผู้สูงอายุและซักรีดเสื้อผ้า
• และอื่นๆตามความเหมาะสม